Konteyner

Prefabrik, sökülebilir konut anlamına gelen, çelik konstrüksiyonların birleş-
tirmesiyle ortaya çıkan bir yapı şeklidir.

Dahası 

Prefabrik Yapı

Modüler yapısı ve kullanılan malzemenin sağlamlığıyla uzun yıllar kullanabileceğiniz endüstriyel bir yapıdır.

Dahası 

Çelik Yapı

Yapı elemanlarının taşıyıcı nitelikte olduğu ve galvanize çelikten soğuk şekillendirme yöntemiyle üretildiği bir yapı türüdür.

Dahası 

Proje Çizimleri

Konteyner ve prefabrik yapıları ister bizim özgün tasarımlarımıza göre, ister sizin özel ihtayaçlarınıza göre şekillendiririz.

Dahası 

Biz Kimiz

Aktepe Prefabrik müşterilerinin istemiş olduğu ürünü, onların amaç ve beklentisine uygun olacak şekilde imal etmek ve taahhüt edilen zamanda teslim etmektir.

2014 yılında kurulan Aktepe Prefabrik organizasyon ve faaliyetlerini müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek aktif bir yapıya kavuşturmayı ve bu çerçevede; Sürekli gelişme düşüncesiyle politikalarını düzenli olarak gözden geçirmeyi, Yeni hedefler belirlemeyi, bunlara yönelik planlar yapmayı ve gerekli kaynakları ayırarak bu planları hayata geçirmeyi, Müşterilerinin istek ve şikayetlerini, periyodik olarak yaptığı anketlerle dikkate alıp değerlendirmeyi, Müşterilerinden gelen talepleri göz önüne alarak çağın gereklerine uygun yeni fonksiyon; görev ve ürünler geliştirmeyi, Teknolojik gelişmeleri hızla takip ederek, müşterilerimize gelişen teknolojiyi, ve tüm bunların sürekliliğini sağlamayı taahhüt eder.

Performans Yönetimi Performans yönetim sistemi, çalışanlarımızın yetkinliklerinin geliştirilmesi ve kurumsal hedeflerin bireysel hedeflerle bütünleştirilmesine dayanır. Çalışanlarımızın ortaya koydukları değer, kurumumuzun ortak amaçları ve hedefleri doğrultusunda yönlendirilir ve başarılı performanslar kuruma kattığı değer oranında ödüllendirilir. Yetenek Yönetimi Potansiyeli yüksek çalışanlarımızın tespit edilmesi, gerekli olan bilgi, beceri ve mesleki gelişim imkânlarının verilmesi ve daha fazla sorumluluk isteyen görevlere hazırlanmasını sağlamak amacıyla kariyer planları ve gelişim programları oluşturulur ve takip edilir.

Ücret Yönetimi Kurumumuzda ücret yönetimi, ücretlerin, çalışanlarımızın eğitim düzeyleri, sahip oldukları yetkinlikler, her bir görev için iş değerlemesi sonucu oluşan işin derecesi ve değeri, çalışanlarımızın bulundukları görevlerin piyasadaki değeri, kurumun performansı ve olanakları dikkate alınarak belirlenmesine dayanır.

“ Biz daha taşınabilir ve daha portatif ihtiyaçlar için çözümler üretiyoruz.

Ekrem Aktepe, Kurucu

Dahası 

Galeri